PREZENTER STL:

Formaty:

- A4 (21 x 30)
- A5 (15 x 21)
- 1/3 A4 (10 x 21)
- 18 x 24; 13 x 18; 10 x 15;
  9 x 13; 7 x 10; 6 x 9; 4 x 6

- inne na zamówienie